Τα δρακόσπιτα της Εύβοιας

Στη Νότια Εύβοια, υπάρχουν τα πιο παλιά κτίσματα, που έχουν εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο. Οι κάτοικοι της περιοχής τα ονομάζουν «δρακόσπιτα», γιατί αποδόθηκαν σε δράκοντες, καθώς έχουν χτιστεί με τεράστιες πέτρες