ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τα ''Αληθινά Σενάρια'' ταξιδεύουν στη Γερμανία, συνεχίζοντας την έρευνά τους για το νέο κύμα μεταναστών που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των νέων Ελλήνων που μεταναστεύουν στη Γερμανία, αναζητώντας ευκαιρίες να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή τους αλλά και πως αντιμετωπίζονται εκεί;