Καλλιέργεια στέβιας

Η «στέβια» είναι ένα φυτό 300 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη. Καλλιεργείται όπως ο καπνός αλλά έχει μεγαλύτερες αποδόσεις.