Απίθανες μάινες!

Η πρώτη λέει τα δρομολόγια των λεωφορείων και μπερδεύει τους επιβάτες. Η δεύτερη είναι φιλόμουση και εξαγριώνεται όταν ακούει «σκυλάδικα» τραγούδια. Ενώ η Τρίτη είναι θεοσεβούμενη και ζει σε μοναστήρι