Η μεγαλύτερη συλλογή εκπαιδευτικών βιβλίων

Τη μεγαλύτερη συλλογή εκπαιδευτικών βιβλίων έχει η σχολική σύμβουλος Ευαγγελία Κανταρτζη, από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Άρχισε να μαζεύει βιβλία από μαθήτρια και μέχρι τώρα κατάφερε να συγκεντρώσει 3500 βιβλία τα οποία καλύπτουν τρεις αιώνες σχολικής εκπαίδευσης.