Η μεγαλύτερη συλλογή εκπαιδευτικών βιβλίων

Τη μεγαλύτερη συλλογή εκπαιδευτικών βιβλίων έχει η σχολική σύμβουλος Ευαγγελία Κανταρτζη, από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Άρχισε να μαζεύει βιβλία από μαθήτρια και μέχρι τώρα κατάφερε να συγκεντρώσει 3500 βιβλία τα οποία καλύπτουν τρεις αιώνες σχολικής εκπαίδευσης.

Comments are closed.