Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Στο Χολομόντα η οικογένεια Παπακωνσταντίνου καλλιεργεί και συλλέγει συνολικά 45 είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.